• cpbj

Metallivaahdon tutkimus ja kehitys

Metallivaahdon tutkimus ja kehitys
Uusien materiaalien kehittäminen on avain teknologiseen innovaatioon uudella aikakaudella, joka tarjoaa uuden tavan suojella ympäristöä ja säästää energiaa, ja se liittyy läheisesti kansantalouteen ja modernisaatioon. Vaahdotetuilla metallimateriaaleilla ei ole ainoastaan ​​tavallisten huokoisten materiaalien keveyden ominaisuuksia, vaan niillä on myös erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja fysikaaliset ominaisuudet, kuten lämpö ja sähkö, ja ne ovat helpompia regeneroida kuin polymeerivaahdot, mikä laajentaa huokoisten materiaalien käyttöaluetta. Viime vuosina uuden teknologian kehitys on parantanut huomattavasti vaahdotetun metallin laatua, ja myös uusien materiaalien käyttöolosuhteet ovat muuttuneet paljon. Ihmiset alkavat olla kiinnostuneita vaahdotetun metallin, erityisesti vaahdotetun alumiiniseoksen, kehittämisestä. Esimerkiksi: autoteollisuudessa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kasvavan kysynnän vuoksi ihmiset alkoivat harkita vaahtometallin käyttöä.
Vaahto alumiini
1. Metallivaahdon valmistusprosessi ja kehitys
Metallivaahtojen valmistusprosessi on saanut inspiraationsa polymeerivaahtojen valmistuksesta ja sitä on kehitetty edelleen sen ainutlaatuisten metalliominaisuuksien ansiosta. Metallivaahdot voidaan jakaa kahteen tyyppiin: läpikammio- ja umpisoluiset sisäisen huokosrakenteensa mukaan. Valmistusmenetelmät voidaan tiivistää seuraavasti:
Metallivaahto on jaettu:
  • Umpisoluinen metallivaahto jaetaan sulavaahdotusmenetelmään, jauhevaahdotusmenetelmään, onttopallomenetelmään ja sputterointimenetelmään.
  • Läpireikävaahtometalli jaetaan tihkuvalumenetelmään, sijoitusvalumenetelmään, sintrausmenetelmään ja metallipinnoitusmenetelmään.
2. Vaahtometallin ominaisuudet
Metallivaahdoilla on mielenkiintoisia ominaisuuksia huokoisen rakenteensa vuoksi, jotka syntetisoivat perusmetallin ja sen rakenteen ominaisuuksia.
Rakennemateriaalina metallivaahdon mekaaniset ominaisuudet riippuvat pääasiassa sen tiheydestä ja perusmetallin ominaisuuksista. Esimerkiksi metallivaahdolla, jolla on suuri tiheys, on myös korkea puristuslujuus, ja metallivaahdolla, jolla on korkea matriisilujuus, on myös korkea puristuslujuus.
Toimivana materiaalina sillä on erilaisia ​​fysikaalisia ominaisuuksia, kuten äänenvaimennus, suodatus, lämmöneristys, palonesto, tärinänvaimennus, vaimennus, iskuenergian absorptio ja sähkömagneettinen suojaus.
Niistä tutkituin ja laajimmin käytetty on metallivaahdon energian absorptio.
3. Vaahtometallin levitys
Käyttö riippuu suorituskyvystä, ja vaahtometallin erinomainen suorituskyky määrittää sen laajan käyttöalueen.
Tällä hetkellä joitakin vaahtometallin ominaisuuksia on käytetty Japanissa. Esimerkiksi alumiinivaahdon ääntä vaimentavia ominaisuuksia hyödynnetään Hokkaidon kiertoajelujunien sähköntuotantotiloissa ja tehtaiden melunvaimennuslaitteissa, JR Shinkansenin junan istuimissa alumiinivaahdon komposiittirakennetta ja ainutlaatuisia koristeellisia ominaisuuksia. vaahtomuovipintoja käytetään myös rakennuksissa. Ala.
Läpihuokoisia metallivaahtoja käytetään suodatinmateriaaleina, lämmönvaihtimina, suodattimina ja katalyytin kantajina, ja niitä käytetään myös elektrodimateriaalina.
Vaahtoalumiini valonläpäisysovellus

Postitusaika: 29.3.2022